בתי נר וכדים למצבות הם אביזרים הקבועים אותם מחברים למצבה, בית הנר מאפשר להניח נרות נשמה 050-595-5722 ליאור