האנדרטאות, מצבות הזיכרון, יד, הגלעד, אבני הזיכרון, ברקת מצבות תעשיות שיש ואבן 050-595-5722 ליאור