אופנת מצבות היהודיות בהשתתפות ברקת מצבות

ממה בנויות מצבות, מה כותבים עליהן וכיצד התפתח התחום מבראשית בדוקו הנהדר אופנת מצבות היהודיות בהשתתפות המומחה ליאור מברקת מצבות