דיני המת בחג

בס'ד כשאדם מת ביום שבת וביום כיפור, חל איסור לעסוק בקבורת המת ו/או לטלטלו. וגם אין מטלטלים משום שהוא מוקצה. על מנת למנוע ביזוי המת שמים עליו בגד ו/או חפץ שאינו מוקצה, ורק כך מזיזים אותו למקום שמכבד את גופו של המת בכבוד. 

בשבת ובכיפור גם לא מבקשים מגוי לקוברו, מאחר ומדיח לדבר עבירה שאפילו כבודו של המת אינו מאפשר חילול שבת ו/או יום הכיפורים. 

בחג יכול גוי לעסוק בקבורת המת. בחג התירו הפוסקים לבקש מגוי לבצע כל המלאכות הנדרשות בקבורת המת -  תפירה (תכריכים) נגרות (ארון) חפירה (מותר לגוי לחפור קבר). גם ליהודים מותרים דברים שאסורים בשבת וביום הכיפורים כמו רחיצת הגופה וטהרה, נשיאת האלנוקה והנחת הגופת המת בקבר. ליהודים אסור ביום חג לכסות הגופה בעפר וכאן שוב נכנס לתמונה גוי שמורשה לכסות את המת בעפר. 

קבורת יהודי בחוץ לארץ

בחג שני של ראש השנה יהודים יהודים רשאים בקבורת המת, שכן חג שני ראש השנה ככל שאמורים הדברים בקבורת נחשב יום חול בכל הדרוש לקבורה. שהואיל וחכמים הם שתקנו לקיים יום טוב שני, מותר ליהודי לתפור תכריכים למת, לחפור קבר ועוד מנהגים לכבודו של המת. מאידך, ישנם פוסקים שצריך לבקש מגוי כי כל מה שאסור בחול המועד אסור גם בחג שני.

לפיכך, אסור לעשות עבורו בפרהסיה מלאכות שמי שרואה כי יהודי עושה אותן אינו יודע שנעשות עבור המת, כגון סיתות אבנים לקבר ועוד.

משמעות מרחק מבית עלמין בחג והצורך לנסוע ברכב

כשבית הקברות מחוץ לתחום שבת, מותר לצאת בחג שני מתחום שבת וללוות את המת. לנסוע במכונית מותר רק למי שנדרש למלאכות הקשורות בקבורה ואסור על האבלים והמלווים.

כשהנפטר מת בחג ראשון, אין להשהות את קבורתו לחג שני מהטעם שעדיף שהקבורה תיעשה ע"י יהודים, ויש שנהגו לכתחילה לדחות את הלווית המת מחג ראשון לחג שני. וכיום שקבורה על ידי גוי נתפשת כביזוי גדול למת, למרות שיש יש הנוהגים להקל ולהתיר קבורה ע"י גוי. 

כאשר מתעורר חשש שמא מתוך שיקיימו את ההלוויה בחג יעברו על איסורים נוספים, כגון שיתקשרו בטלפון להודיע על מועד ההלוויה ו/או יסעו ברכב כדי להשתתף בהלוויה, אז עדיף לא לקיים את ההלוויה בחג. מה עוד שכיום אפשרות לשמור את גופת המת בקירור, 

ובכן: בכל מקום שמצויים יהודים שעלולים לחלל יום טוב סביב ההלוויה, נכון שלא לקיים שום הלוויה בחג שני.

נראה, שהאפשרות לשמור גופת המת בקירור מאפשרת השתדלות יתרה שלא לחלל החג ולשמור גופתו בקירור, רשאים קרובי המת לדחות את הלווייתו מחג ראשון ומחג שני ליום שלאחר החג, כדי שמקסימום אנשים ישתתפו בהלוויה לכבודו של המת.


זקוקים למצבה?

מצבות יעוץ חינמי

זקוקים למצבה?

מצבות יעוץ חינמי

פנו לבונה מצבות איכותיות באזורכם:

מחפשים מצבות?

מחפשים מצבה? קבלו ייעוץ מקצועי חינמי מבונה מצבות איכותי, הוגן ומתחשב

מדריך דיני אבלות לשנת אבל לזכר כל אהובינו שהלכו לבית עולמם מאת שלמה בן רחל אזולאי, מייסד אינדקס מצבות הישראלי


חזרה למדריך הלכות ודיני אבלות