דיני המת בשבת

בס'ד כיצד נוהגים שנפטר אדם רגעים ספורים טרם כניסת השבת.

תשובת הרב רואי מרגלית כלשונה: 

המת הוא מוקצה. ודיני מוקצה במת והאפשרויות להזזתו בסימן שי"א בשו"ע עיין שם. ב. האבלים עליו אוננים עד הקבורה ופטורים ממצוות עשה, וכל זה עד כניסת השבת ומצאת השבת והלאה אך לא בשבת עצמה כמפורש בשו"ע אורח חיים סימן ע"א סעיף ב'. ג. ראה א'. ד. 

אין לקרוע בשבת אף אם עומד על המת בשעת יציאת נשמה. ובכל מקרה המנהג היום גם בחול לאשכנזים לקרוע לפני יציאת המטה לקבורה (גשר החיים) ולספרדים אחרי הקבורה (ילקוט יוסף).

מקור אתר ישיבה

זקוקים למצבה?

מצבות יעוץ חינמי

פנו לבונה מצבות איכותיות באזורכם:

מחפשים מצבות?

מחפשים מצבה? קבלו ייעוץ מקצועי חינמי מבונה מצבות איכותי, הוגן ומתחשב

חזרה למדריך הלכות ודיני אבלות