מעפר באת ואל עפר תשוב

קבורה בארון בישראל

"הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע" עובר על מצוות לא תעשה של משום "ולא תלין את המת" הפירוש: לא תותיר את גוף הנפטרים אלא תקבור אתם בקרקע. "ואם נתנו בארון וקברו על ארונו בקרקע, אינו עובר עליו, ומכל מקום יפה לקברו בקרקע לא בתוך ארון". 

אם כן היהדות מתירה לקבור בארון אך מעדיפה קבורה ישירה בקרקע ובארץ ישראל נוהגים לקבור ללא ארון. 

קבורה בארון בחוץ לארץ

מדינות רבות בחוץ לארץ החוק אינו מתיר קבורה ישירה בקרקע. לכן כשיהודים נקברים בחוץ לארץ הם נקברים בארון שבתחתיתו מחוררים חורים על מנת להקפיד על חיבור ישיר לקרקע על מנת מקיים את הפסוק "מעפר באת ואל עפר תשוב". 

מאיזה עץ מכינים ארון קבורה ליהודי

ארון קבורה של יהודים יהיה מעץ פשוט זו בעיקר על מנת להותיר ממון לצדקה.


זקוקים למצבה?

מצבות יעוץ חינמי

פנו לבונה מצבות איכותיות באזורכם:

מחפשים מצבות?

מחפשים מצבה? קבלו ייעוץ מקצועי חינמי מבונה מצבות איכותי, הוגן ומתחשב

חזרה למדריך הלכות ודיני אבלות