מצבה בקומות לקבורה בקיר

הכוונה היא למצבת קיר, מצבה שהיא הלוח לכיסוי גומחת קבר בקיר. לעיתים היא נקראת מצבה בקומות מאחר וקבורת קיר מתבצעת על קיר בן מספר קומות לגובה שבו שורות גומחות המשמשות לקברים בקבורה רוויה הנדרשת יותר ויותר לנוכח מצוקת שטחי הקבורה בישראל. זו גם הסיבה שמצבות הקיר נקראות מצבות סנהדרין, שגם שיטת קבורה זו דורשת כיסוי הגומחה במצבה עליה פרטי הנפטר והקדשה האישית.

מצבה בקומות לקבורה בקיר
מצבה בקומות לקבורה בקיר