מצבות בשיפוע

מצבה בשיפוע היא מצבה שחזיתה משופע ומקל על קריאת הכיתוב, בדרך בונה המצבות מתקין בחלק פנימי מבנה הגורם למצבה להראות "צפה" כמו במצבות צפות שמופיעות בקטגוריה זו, אלא שלא חובה להכין מתקן פנימי הסמוי מעין כדי ליצור את השיפוע ואפר לבנות ו/או לסתת האבן/סלע שתהיה משופעת.

מצבות בשיפוע