מצבת יחיד/ה צפה

מצבה צפה, מצבות צפות, אלו מצבות יחיד ו/או כפולות (זוגיות, לזוג) בקבורת שדה שבתחתיתן מבנה בקוטר קטן היוצר אשלה שהמצבה עומדת באוויר. מצבות צפות יכולת להיבנות בשיפוע כמו בתמונות וגם ישר. מצבות צפות מייצרים בעיקר מאבן, שיש, גרניט.

מצבת יחיד/ה צפה