בארץ רבבות מצבות זיכרון

מצבות זיכרון בניגוד למצבות קבורה תחתן קבור נפטר הן מצבות לציון אישיות חשובה ו/או מאורע/מאורעות חשובים בתולדות ודברי הימים של קהילה/עם/קבוצה בעלת שיוך אתני ועוד. ו ן ר

בארץ רבבות מצבות זיכרון