מצבה לזוג (מצבות כפולות, מצבות זוגיות)

כשאומרים מצבות לזוג מתכוונים לשתי מצבות זהות ו/א שתי מצבות דומות ו/או שתי מצבות המשתלבות יחדיו ליצירה שלמה. מצבות לזוג הן מצבות על שתי חלקות צמודות שבהן נטמנים בני זוג, בדרך כלל בעל ואישה המנציחים בך את אהבתם וקשר ביניהם בחיים. במצבה לזוג בדרך כלל נטמן בן זוג ראשון שהלך לעולמו וממתין לבן הזוג הבא, על מצבת בן זוג הראשון מונחת מצבה ועליה כיתוב על המנוח/ה ובהמשך נטמן המנוח/ה השני/ה. טיפ, רצוי שתי המצבות ייוצרו יחד ומצבה המיועדת למנוח/ה השני תאוכסן במקום בטוח, שכן בדרך כלל חולפות שנים עד לקבורת מנוח/ה הבא ולא תמיד אפשר להשיג את אותו סוג החומר, וכשסוג החומר אינו דומה/זהה, המראה צורם לעין.

מצבה לזוג (מצבות כפולות, מצבות זוגיות)