מצבת יחיד מפוסלת בצרת פסנתר

מצבה מפוסלות הן מצבות העשויות ביד אמן פיסול ובאמצעות מכשירים בהם מפסלים. מצבות מפוסולות מתאימות למצבות יחיד/ה, מצבות כפולות (מצבות זוגיות, מצבות לזוג) למצבות מכפלה (מצבות משפחתיות, מצבות אחד מעל השני) באם מוטיב הפיסול נעשה על הניצב. מצבות מפוסלות מתאימות גם לומצבות קיר (מצבות סנהדרין)

מצבת יחיד מפוסלת בצרת פסנתר