מצבת יחיד/ה עומדת

מצבות עומדות הן מצבות בהן ניצב עומד ומתאימות למצבות יחיד/ה, מצבות כפולות (מצבות זוגיות, מצבות לזוג) ולמצבות מכפלה (מצבות משפחתיות, מצבות אחד מעל השני. עיצוב זה מקורו באירופה המושלגת מצבות כוסו ע"י השלג.

מצבת יחיד/ה עומדת