מצבה קטנה מסלע

מצבות קטנות נבנות מאבן, שיש, גרניט וסלעים. יכולות להיבנות על קבר של נפטר אחד ו/או בחלקת קבר בה שני נפטרים הקבורים אחד מעל השני בקבורת מכפלה. כמות האבן הנדרשת במצבה קטנה קטן יותר ומחירה נמוך יותר.

מצבה קטנה מסלע