מצבת קיר (מצבת סנהדרין, מצבה קבורה סנהדרין, מצבה בקומות)

מצבת קיר, מצבה לקיר, מצבה סנהדרין, מצבת קבורת סנהדרין, לוח זיכרון, מצבה לקבורה בקומות, מצבה בקיר. הכוונה לאותו לוח מצבה המכסה גומחת קבר המנוח/ה בקבורה בקיר

מצבת קיר (מצבת סנהדרין, מצבה קבורה סנהדרין, מצבה בקומות)