מצבות אבני ראש

כשאומרים מצבות ראש, מצבות אבן ראש ו/או מצבות אבני ראש מתכוונים למצבות הבנויות רק מחלק העומד במצבה.

מצבות אבני ראש