מצבת מכפלה (מצבה משפחה, מצבה אחד מעל השני)

הכוונה למצבה שתחתיה קבורים 2 או יותר אנשים מאותה המשפחה בעומקים שונים. לוח מצבה המכסה מחולק לאזורים ובכל אזור הכיתוב מתייחס לנפטר אחד מבין השניים.או יותר קבורים בחלקה.

מצבת מכפלה  (מצבה משפחה, מצבה אחד מעל השני)