נעים בין אלפי ש"ח בודדים ועד רבבות ש"ח, הכל בהתאם למרכיבים מהם נבנית המצבה ומורכבות העיצוב שנבחר. בטרם נסביר לכם על מרכיבים מהם נגזר מחיר מצבה נדגיש שמיומנות וניסיון בונה המצבה וציוד שאוחז בו מובילים למחיר הנמוך ביותר לאותה מצבה. הרציונל הוא שלבונה מצבות מיומן ומצויד קל יותר לבצע העבודה ובהתאם יהיה המחיר.

כיצד מתמחרים מצבה

סוג החומר ממנו מורכבת המצבה (שיש, גרניט, אבן, סלעים) ומשקלו הם מרכיב הראשי בתמחור המצבה.

מורכבות העיצוב שנבחר אף הוא גורם מכריע בתמחור המצבה וככל שעיצוב שנבחר "מסובך" יותר יעלה המחיר בהתאם.

סוג האותיות לכיתוב (התזה, חריטה, הדבקה, חציבה) וגודלן מחושבים לפר אות ומכאן שבבחירת סוג האותיות יש לחשב את כמות האותיות ולהכפילן במחיר שנקבע מראש.

סמלים, איורים ופורטרטים משפעים על מחיר הסופי ומומלץ לציין מחירם בהזמנת העבודה ולציין שהם כלולים במחיר הסופי.

בית נר ישנם שנבנים כחלק אינטגרלי מהמצבה ובחזיתם מותקנות דלתות זגוגית מחוסמת וישנם בתי נר הנרכשים בנפרד ומוצבים על גבי המצבה בוו/מתלה המחובר בברגים - גם כאן מומלץ לציין בהזמנת העבודה את המחיר הסופי מראש.

כד/אגרטל לפרחים כמו בית נר כדים ואגרטלים יכולים להבנות כחלק אינטגרלי מהמצבה ו/או להירכש בנפרד. בונה המצבות ידביק הכד למקום שנבחר בעיצוב. מומלץ לציין בהזמנת העבודה את המחיר הסופי מראש.

הרווח של בונה המצבה, כפי שציינו בפתיח, בונה מצבות מיומן ומנוסה המצויד במכשור הנדרש יתמחר את חלקו בהתאם לכמות מאמץ שנדרשה ממנו וזמן שנדרש לביצוע העבודה ולכן הכלל הראשון - בוחרים בבונה מצבות מנוסה ומיומן.

תוספות:

חלק מהמצבות יושבות על חלקות קבר שלידן אפשר להוסיף אבזור (ספסל, מדשאה, חלוקי נחל ועוד) המחיר יקבע בהתאם לאבזור שנבחר.

סכום הנדרש לאגרת רישיון המצבה אחיד פחות ו/או יותר בכל בתי העלמין (כ-700-800 ש"ח).

מחירים המומלצים למצבות נאמנים ליוני 2022

מצבה ליחיד בקבורת שדה מדגם פשוט עולה החל מ 4.000 ש"ח.

מצבה כפולה עולה פר כל מצבה יחידה, החל מ- 4000 ש"ח כפול 2. הערה: רוב בוני המצבות נותנים הנחה מסוימת בהזמנת מצבה כפולה.

מצבה משפחתית נקראת גם מצבת מכפלה מדגם פשוט עולה החל מ 4.200 ש"ח.

מצבת קיר נקראת גם סנהדרין עולה החל מ 1.400 ש"ח.

בית נר מחירי בית נר נעים בין 120-350 ש"ח.

כד/אגרטל פרחים מחירים נעים בין 120-300 ש"ח.למעבר להזמנת מצבה