צפיפות לוהטת

מצוקת הנדלן ממשיכה להכות בשטחי הקבורה בישראל. בתוכנית מתאר שהוגשה ביוני 22 חויבו בתי העלמין החדשים להקצות 10% לקבורה אזרחית.