נסייע לכם גם בכיתוב מדויק למצבה 050-5955722

בעבר נהגו לקבור במערות קבורה. כשנפטר אדם באותה עת היו נוהגים לאסוף את עצמות הנפטרים הקודמים למקום הנקרא מאספה ומצרפים את עצמות נפטר האחרון. מכאן הביטוי נאסף אל אבותיו. ברקת מצבות כיתוב על מצבה 050-5955722 ליאור