TLV ליברל

במרכזו של פרויקט תל אביב ליברל אותו מוביל סגן ראש עיריית תל אביב-יפו ויו”ר סיעת חי חילונים ירוקים עורך הדין ראובן לדיאנסקי נטוע לתפארת נושא קבורה אזרחית ו/או בשמו המקביל קבורה פלורליסטית. כתף לכתף לעורך הדין המיוחד הזה צועדים רבני בית דניאל, בית כנסת שוויוני והמרכז הרוחני של התנועה הרפורמית בתל אביב-יפו. על גג הפרויקט מתנוסס השלט בואו ללמוד את נושא חוק קבורה אזרחית, דעו את זכויותיכם בו וממי לקבל סיוע הנדרש במקרה של פטירה ורצון לקבורה אזרחית. באתר הצנוע של הפרויקט מדריך קבורה אזרחית ממוקד כיצד פועלים ומממשים זכויות חקוקות. מדריך זה מומלץ לעיון גם עבור המבקשים לקיים קבורה אזרחית במקומות נוספים בישראל. 

נקודות המרכזיות במדריך קבורה אזרחית 

ראשית עליכם לדעת שלכל אדם הזכות לקבוע את סוג הקבורה בו יובאו קרובי משפחתו לקבר ישראל, האורתודוכסית ו/או הרפורמית, מעוגן בחוק.

בעת פטירה תוכלו לבחור בית עלמין אזרחי ו/או בית עלמין שיש בו חלקה אזרחית. על מנת לדעת נתונים אלו המשרד לשירותי דת מפרסם רשימה של בתי הקברות האזרחיים בישראל, רשימה זו מתעדכנת באופן שוטף.

כפי שהנכם יודעים לכל אזרח ישראלי מממנת המדינה כל הדרוש במקרה פטירה החל מהקצאת מקום קבורה (שחברת הקבורה בעיר מגוריו של הנפטר קובעת) במקרה שלא רכשו לעצמם חלקת קבר, הובלת הנפטר לבית העלמין, טהרה, תכריכים ו - 3 קברנים ביניהם חזן. במקרה של רצון להבאה לקבורה אזרחית ובית העלמין מרוחק המדינה מממנת הסעת הנפטר גם מחוץ לעיר המגורים. 

למי פונים בעת פטירה וכוונה לקיים קבורה אזרחית

מוקד המשרד לשירותי דת פועל 24/7 ומיועד גם למי שרוצה לקבור את קרוב/ת משפחתו בקבורה אזרחית, ועליו לתת מענה לשאלות ולסייע בהליך הקבורה כמו הנפטרים המובאים לקבורה בבית עלמין אורתודוכסי.


מצבה/מונומנט להנצחה ראויה הנקברים בקבורה אזרחית

מצבה רוח האדם חופשית, כמו הטבע, כמו היקום

ברקת מצבות מבוני מצבות הוותיקים ומוערכים בישראל, יועצת לערוצי תקשורת ומשתתפת קבועה בסרטים ותכניות על תחום מצבות, אנדרטאות והנצחה בארץ ובחו"ל מודעת לרצון קרובי הנקברים בקבורה אזרחית להנצחה ייחודית בה מוטיבים המשקפים את רוח אדם החופשי, חיבורו לטבע ולחי מקימה מצבות שבהן אלמנטים המחדדים מסר שכאן קבור אדם שדגל בפלורליזם בחייו.


אולי יעניינו אותך גם

> קבורה אזרחית איך הכל החל באמת

> צהר למצבות 

> מצבות ידע

> אנקדוטות על מצבות

> מצבות המפורסמים ביניהם בקבורה אזרחית

> על סוגי הקבורה

> על אבני המצבות

> קטלוגים של מצבות


ברקת מצבות מלווה אתכם במסע להקמת מצבה/מונמנט


חזרה לקבורה אזרחית