מדריך הלכות ודיני אבל ביהדות

דיני האבלות בדת היהודית

מדריכי הלכות ודיני אבלות בדת היהודית לשנת אבל הראשונה מבית ברקת מצבות. במדריכים, אבל בשבת, אבל בחגים, שלושים, 11 חודש, וכמובן מצבה.