מצבות יחיד/ה אבן חברון
החל מ 4.000 ₪
מושקעת החל מ 5.500 ₪

מצבות יחיד/ה אבן חלילה
החל מ 5.000 ₪
מושקעת החל מ 7.000 ₪

מצבה יחיד/ה אבן עצמון 
החל מ 7.000 ₪
מושקעת החל מ 9.000 ₪

מצבה יחיד/ה אבן סלייב
החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪

מצבה יחיד/ה שיש טורקי
החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.000 ₪

מצבה יחיד/ה גרניט אפור, אדום, שחור וגוונים נוספים
החל מ 7.500 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪

מצבות יחיד/ה מסלעים
החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪

מצבות יחיד/ה מאבני זכוכית
החל מ 7.500 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪

מצבות יחיד/ה מקרמיקה איטלקית
החל מ 7.000 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪

מצבות יחיד/ה משולבות חומרים
החל מ 6.000 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪

מצבות יחיד/ה מבזלת
החל מ 7.500 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪

מצבות כפולות מאבנים
החל מ 7.000 ₪
מושקעת החל מ 9.000 ₪

מצבות כפולות משיש טורקי
החל מ 10.000 ₪
מושקעת החל מ 13.000 ₪

מצבות כפולות מגרניט אפור, אדום, שחור וגוונים נוספים
החל מ 12.00 ₪
מושקעת החל מ 16.000 ₪

מצבות כפולות מסלעים
החל מ 10.000 ₪
מושקעת החל מ 16.000 ₪

מצבות כפולות משולבות חומרים
החל מ 10.000 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪

מצבות מכפלה מאבנים
החל מ 4.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪

מצבות מכפלה משיש טורקי
החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪

מצבות מכפלה גרניט אפור, אדום, שחור וגוונים נוספים
החל מ 6.000 ₪
מושקעת החל מ 8.000 ₪

מצבות מכפלה מסלעים
החל מ 6.000 ₪
מושקעת החל מ 8.000 ₪

מצבות מכפלה משולבות חומרים
החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 9.000 ₪

מצבות קיר מאבנים
סטנדרטית החל מ 1.400 ₪
מושקעת החל מ 2.200 ₪


מצבות קיר משיש וגרניט

החל מ 1.600 ₪

מצבות קיר משולבות זכוכית

החל מ 2.600 ₪

מצבות קיר מקרמיקה איטלקית

החל מ 2.600 ₪

בית נר למצבות קיר

החל מ 120 ₪

כדים למצבות קיר

החל מ 120 ₪