הגעתם לארכיון אתר ברקת מצבות

המצבה שלו מחוץ למחנה