מאמרים ומחקרים אקדמאיים על מצבות קבורה מתוך ארכיון ברקת מצבות

המצבה שלו מחוץ למחנה