את יום גילוי מצבה מקיימים או 7 ימים מיום הקבורה או על פי הנהוג והנפוץ יותר ביום ה 30 מיום הקבורה ויש עדות שבהן יום גילוי מצבה חל ביום השנה. ספירת הימים מתחילה ביום הקבורה, אך שימו לב שבאם בימי השבעה חלו חגים שמבטלים השבעה מניין הימים הנספר יהיה כאילו התקיימו 7 ימים .........