לרוב האנשים נדמה שחברת קדישא היא חברה אחת בעלת סניפים הפרוסים ברחבי הארץ. אלא שאין חברת קדישא אחת, (יש חברה אחת מבין חברות קדישא הנקראת חברת קדישא ראשית כללית ואין לטעות היא עדיין חברה קדישא נפרדת). עד לפני עשרים שנה גופי הקבורה בישראל פעלו כעמותות נפרדות תחת שם זהה חברת קדישא למרות היותן עמותות נפרדות. לפני 20 שנה עם התפתחות הישוב וגדילת מספר הנקברים נולד הצורך בגוף המקשר בין העמותות וקובע נהלים אחדים, שכן תושבי ערים שונות זכאים לתנאים זהים ו/או לכל הפחות דומים כשנושא הנוגע לכל אזרח עולה נולד פורום חברות קדישא אותו הקימו מנהלי עמותות/חברות קדישא והחלו בהחלפת ידע ושיתוף פעולה פורה ששיפר לאין ערוך את שירותי הקבורה בישראל. לפני מספר שנים הפורום התאגד לעמותה בשם פורום חברות הקדישא וזו מעבר לפעולות שבשגרת הבאת נפטרים לקבורה ושיפור מתמיד של השירות החלו ביוזמות ברוכות של פתרונות מצוקת שטחי הקבורה, ייעול השימוש בקרקע עד כדי מהפכה של ממש בה מעורבים החל מאדריכלים, חברות בנייה ועד להכשרת עתודת קברנים ונותני שירותי קבורה אחרים, התמודדות עם מצבי חירום של הבאה לקבורה של מספר רב של נקברים בעת ובעונה אחת ועוד. משרדי הפורום שוכנים בהרצליה, הוא מתכנס אחת לשבועיים ומתקבלות בו החלטות רבות שהחשובות ומהותיות שבהן - אחידות נהלים, תעריפים, קשר עם המשרד לשירותי דת מדינת ישראל ומוסד לביטוח לאומי וכמובן ניצול מיטבי של עתודות קרקע לקבורה שהולכות ומצטמצמות. נציגי הפורום משתתפים בוועידות בכנסת ובפרויקטים נוספים עליהם נספר בהרחבה במאמרים הבאים.