מה כותבים על מצבה? דוגמאות ורעיונות

כיצד כדאי לבצע כיתוב על גבי מצבה

ראשית בוחרים את סוג האותיות המתאים לעיצוב מצבה שבחרנו למצבה ולחומר ממנו בנוי המשטח עליו ייכתב הטקסט ואת גודלן. בונה מצבות מקצועי ומנוסה יסייע לכם בבחירה. בשלב השני נחבר טקסט הבסיסי וקבוע שמוצב תמיד על כל מצבה:

דוגמה לנוסח עם טעות

שורה עליונה: פ"נ שהוא קיצור של פה נקבר, פה נטמן, פה נטמן, פה נח.

שורה שניה : תתחיל מס' אפשרויות לי סדר האנשים שנמצאים כרגע בחיים מהשפחה הקרובה, ויתכנסו ביום גילוי המצבה ליד הקבר, יום השלושים לקבורה. כל מה שמצוין רק אם הם בחיים..

 בננו, בעלי, אבינו, אחינו. דדונו, חמנו גיסנו, וסבנו היקר והאהוב. מקבילה לאישה 

אפשרות שניה נקיה יותר: אהובנו, יקרנו,ראש משפחתנו, נהוג לקחת אופציה אחת.

שורה הבאה: שם המנוח המלא, יש הנוהגים לרשום כינוי הנפטר בחייו שהיה שגור בפי מכריו במקום השם או בנוסף לו.

שורה מתחת: תאריכי לידתו ופטירתו העבריים אם הנפטר בן דת היהודית ובנוסף יש הנוהגים להוסיף תאריכים , לעוזי

 שמות ההורים יש הנוהגים לרשום גם את שם האב ואם.

 הערה: יש הנוהגים לציין את מקצוע המנוח או תחום בו הצטיין ובלט. קצינים, רופאים, שופטים, מורים, רבנים ועוד.

השורות בהמשך: מיועדות לנוסח האישי להנצחת הנפטר, תיאור דמותו, אופיו, פועלו ומורשתו של המנוח. יש העושים זאת בשילוב פסוקים מהתנך ויש המשלבים שירה וספרות. 

את מצבות היהודיות נהוג לסיים ב תנצב"ה שהו הקיצור לדברי אביגיל לדוד - תהה נשמתו צרורה בצרור החיים.אפשר לפני ההקדשה האישית אפשר אחרי  

הערות:

יש הנוהגים להוסיף עובדות כמו נסיבות מותו של המנוח, כמו תאונה, מחלה קשה, בעת מילוי תפקידו ועוד. חשוב לציין שבדת היהודית יש הנוהגים להדגיש נסיבות מוות טרגיות כמו מחלה וזאת על מנת ללמד זכות בשערי שמיים ולאמור שהמנוח כבר סבל דיו בחייו ויש להעבירו לגן העדן.

בדת היהודית יש להימנע מדברי רהב וגוזמאות אודות הנפטר. מצד שני על מצבה יהודית לעולם לא ירשמו דברי תוכחה ונוסח מעליב שכן הרי הנפטר אינו יכול להגיב להם הגנתו.

לכל בית עלמין תקנות ספציפיות הנוגעות הן לנראות הכיתוב, גודל אותיות ואפילו צורתן והן לתוכן והשפה, בונה מצבות מורשה יודע מראש את תקנות כל בית עלמין ויעדכן בהם את מזמיני המצבה, על מנת להימנע מראש מתכנון וביצוע שלא יתקבל ע"י חברה המנהלת את בית העלמין.

רשימת משפטים לגבר: 
1. "באהבה ובכבוד, זכרו חי בליבנו תמיד."

2. "הלך לעולמו, אך לא לעולם מלבנו."

3. "השאיר את חותמו על חיינו, נזכור אותו לעד."

4. "נפשו עלה למרומים, אך זכרו נשאר איתנו."
5. "האור שהדליק בחיינו ימשיך להאיר, למרות שהוא איננו."

6. "אהוב ונפקד, אך לעולם לא ישכח."

7. "חייך היו מתנה, והם ימשיכו להיות בזכרונות שנשארו."

8. "השאיר אחריו עקבות של אהבה וחסד, שלא נמחקות."

9. "בעקבותיו נשאר עולם שלמ של זיכרונות."
10. "לא הלך לעולמו, רק התקדם לעולם הבא."

11. "מנוחתו תהיה בשלום, וזכרו יהיה מבורך."

12. "אמנם אבד, אך לעולם לא ישכח."

13. "תמיד נזכור, לעולם לא נשכח."

14. "חייו היו שיעור בנדיבות ובאהבה.":
15. "לעולם לא נשכח את החברות המיוחדת שלנו."

16. "חבר אמת, לעולם בלב."

17. "זכרו של חבר נהדר ימשיך לחיות בליבנו."

18. "נזכור את הצחוק, האהבה, והחברות שחילקנו".

19. "חייך וחברותך היו מתנה שלא נשכח."
20. "אבא שלנו, נותן אהבה, נותן חיים, לעולם בליבנו."

21. "אבא, עץ תומך ומנחה שאינו עוד, אך זכרו חי בנו."

22. "לאבא שלנו - שאהב, שזרע, ושהשאיר זכר חם בלבנו."

23. "היית לנו מגדל חוזק, מקור אהבה, ומורה לחיים."

24. "לאבא שלנו, שהוא איתנו תמיד במחשבות ובלב."
25. "אבא, מנהיג ומדריך שלנו, זכרך חי בליבנו לעד."

26. "לאבא שלנו, נר דרכנו ומחנך לחיים, זכרך מנוח בשלום."

27. "אבא, שנתת לנו את כלינו לחיים, אתה חלק בלתי נפרד ממנו."

28. "אבא שלנו, שבזכרך נמצא חום ואור, תמיד בלבותינו."

29 "אבא שלנו, החסד והאהבה שלך ישארו איתנו לעד."

30 "לסבא שלנו, שזכרו ממשיך לחמם את ליבנו."

31. "סבא, מנחה אמיתי ומאיר דרך, זכרך חי לנצח."

32. "סבא שלנו, קשר של אהבה ומורשת שלא ישכח."

33. "סיפורי חייך ואהבתך תמיד יחזקו אותנו."

34. "סבא, זכרך נשמר בלבנו, עכשיו ותמיד."
35. "סבא שלנו, חייך ואהבתך תמיד יהיו איתנו."

36. "לסבא שלנו, שחייו היו מלאים באהבה, חכמה, וחסד."

37. "סבא שלנו, תמיד בלב, לעולם לא נשכח."

38. "סבא, אתה תמיד תהיה איתנו במחשבותנו ובלבותינו."

39. "סבא שלנו, שהעניק לנו את מתנת האהבה והחסד, תמיד נזכור אותך."
40. "סבא, אתה עדיין מנחה אותנו דרך הזכרונות שהשארת."

41. "לסבא שלנו, שחייו היו שיעור באהבה ונדיבות."

42. "סבא, אהבתך תישאר איתנו לעד."

43. "לסבא שלנו, שזכרו חי בקרבנו, ולבנו מלא באהבה לו."

44. "סבא שלנו, נזכור את חום החיוך שלך וחוכמת המבט שלך."

משפטים מהספרות העברית
1. "חיים שקלים נשאת, עמל ומאמץ הוספת, לך עכשיו מנוחה" (נ.צ. וינברג).

2. "מנוח ונוח, נשאת מספיק, עכשיו תנוח" (יהודה עמיחי).

3. "כל החיים היית איש מעשה, עכשיו נח, סבא שלנו" (שאול טשרניחובסקי).

4. "עברת את הדרך שלך בכבוד, אבל עכשיו זמן המנוחה הגיע" (חיים נחמן ביאליק).
5. "את הזמן אתה לא מוחזר, אך זכרך בליבנו לעד" (יוסף חיים ברנר).

6. "עכשיו, בסוף הדרך, תנוח עם הזמן" (דליה רביקוביץ).

7. "בכל רגע שלא הלך, אתה עמנו" (נתן זך).

8. "אף שאתה לא עם נו, אתה בכל מקום" (אהרון שבתאי).
. שימו לב, שכל המשפטים הם נגזרים והותאמו מקטעים מספרות עברית מקורית, ואינם מדויקים לחלוטין.

רשימות משפטים ופסוקים למצבה

 1. "כמוך לא היה, לפניך ואחריך לא יקום כמוך" (מלכים א')
 2. "והיה כעץ שתול על פלגי מים (תהילים א' פסוק ג') (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 3. "ובניתי לך בית נאמן" (מלכים א' פרק י"א פסוק ל"ח) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 4. "ונעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי" (שמואל ב' פרק א' פסוק כ"ו) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 5. "בדרך חכמה הוריתיך הדרכתיך במעגלי ישר" (משלי ד' פסוק י"א) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 6. "בחכמה יבנה בית" (משלי כ"ד פסוק ג') (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 7. "וזכרם לא יסוף מזרעם" (אסתר ט' פסוק כ"ח) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 8. "עת ללדת ועת למות" (קהלת ג' פסוק ב') (פסוק על גבי מצבות של גבר ואישה)
 9. "איש אשר רוח אלוהים בו (בראשית מ"א פסוק ל"ח) (על מצבות) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 10. "אשרי אדם מצא חכמה ואדים יפיק תבונה" (משליג' פסוק י"ג) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 11. "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם" (משלי ג' פסוק ד') (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 12. "כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך" (מלכים א', פרק ג' פסוק י"ב) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 13.  "איש חיל רב פעלים" (דברי הימים א', פרק י"א פסוק כ"ב) (פסוק על גבי מצבות לגבר)
 14. נר ה' נשמת אדם (משלי כ' פסוק כ"ז) (פסוק על גבי מצבות לגבר)

משפטים משירים ומקורות שונים

 1. "תָּמִיד אָמַרְתָּ לָנוּ יֵשׁ דְּבָרִים נִסְתָּרִים וְשֶׁלֹּא צָרִיךְ לְדַעַת הַכֹּל, הַשֵּׁם נָתַן, הַשֵּׁם לִקַּח, יְהִי דְּבַר הַשֵּׁם מְבֹרָךְ לָעַד. פ"נ אדם יקר, אב מסור, בעל למופת וחבר נאמן"
 2. "האחד יחיד ומיוחד, אוהבים ומתגעגעים, זכרך בליבנו לעד"" (על מצבה של מנוח אהוב מהישוב)
 3. "שירת חייו באמצע נפסקה" (ביאליק)  (על מצבה של מנוח אהוב מהישוב)
 4. "ימים, אגמים ונהרות לא יכבו אהבתנו אליך, נצור אתה בליבנו לעד"(הצעה לניסוח כיתוב למצבה: ברקת מצבות)
 5. "לנצח נזכור לקיים כל מידה שנטעת בנו, נלך בדרכך עד אחרית, אבא שלנו אוהבים ילדייך" (הצעה לניסוח כיתוב למצבה: ברקת מצבות)
 6. "כאן האיש שהקדיש חייו לחסד ורחמים לדל ולאביון ולכל נזקק".(הצעה לניסוח כיתוב למצבה: ברקת מצבות)
 7. "אהוב ליבנו, יהיה זכרך לעד, נאהב אותך לנצח, ממייסדי הישוב" (הצעה לניסוח כיתוב למצבה: ברקת מצבות)
 8. "אבא, אהוב ליבנו ואור גדול, זכרך בליבנו לעד" (על מצבה של מנוח מהישוב)
 9. "נקטף בדמי ימיו (תאריך) בשנת מ"א (41) לחייו"  (על מצבה של מנוח מהישוב)
 10. "עטרת ראשנו, ראש משפחתנו היקר, עובד ה' באמונה, מזכה הרבים, מוקיר רבנן וקובע עיתים לתורה, אשר גידל צאצאיו לתורה ויראה במסירות נפש, ונזדכך בייסורים קשים ומרים" (על מצבה של מנוח מהישוב)
 11. "אדם מופלא אוהב חיים רב פעלים לב זהב וחיוך על הפנים צעיר נצחי אומן במלאכת החיים נזכור באהבה תמיד" (על מצבה של מנוח מהישוב)
 12. "איש רדיו (מקצוע) אבא, סבא ואח אהוב" (על מצבה של מפורסם: אלי ישראלי)
 13. "עטפת אותנו בחיוך נצחי, תשאר בליבנו לעד"  (על מצבה של מנוח מהישוב)
 14. "היית לנו עולם ומלואו,תשאר בליבנו לעד, נפרדים ממך בגוף ולא בנפש, תודה על אהבתך ודאגתך האינסופית" (על מצבה של מנוח מהישוב)
 15. "לעולם תהה אהבתך חקוקה בליבנו וזכרך לא ימוש מליבנו לעד" (על מצבה של מנוח מהישוב)
 16. (אליעזר בן אדרת - כיתוב על מצבה לפי אותיות שם) }אהבה ונתינה ללא גבולות נתת, לאימא כולך הענקת, ידעת לשמח ולכבד כל הסובבין, עזרה ונתינה היו חלק בלתי נפרד ממך, זיו פניך חרוט על ליבנו, רוחך האצילה תלווה אותנו לעד"  (על מצבה של מנוח מהישוב)
 17. "דמותך ורוחך חקוקים בליבנו לעד" (על מצבה של מנוח מהישוב)
 18. "בעל, אבא, אח וחבר, צדיק, עניו, ישר ומלא חדוות חיים, נישא אותך בליבנו לעד"  (על מצבה של מנוח מהישוב)
 19. "מסירותך למשפחתך וחבריך, נדיבותך, אהבתך לאנשים ולידע היו ללא גבולות"  (על מצבה של מנוח מהישוב)
 20. "עטפת אותנו באהבה וצחוק, תישאר בליבנו לנצח"  (על מצבה של מנוח מהישוב)
 21. אבא, פ'נ אבינו היקר שהיה אור ושמחה לכל מכריו.מחלץ כל אדם משבריו בדברי חוכמה ודעת, .נעים שיחה, יפה מראה ומאמין גדול בהשגחה. אוהד הפועל מושבע.
 22. פ'נ אהוב ליבנו, אבינו היקר, תם, עניו ודובר אמת, ירא שמים עושה דבר השם בכל שחרית וערבית, נותן בסתר לקשיי יום.

דוגמאות למשפטים על מצבה לאימא -אישה

פסוקים מהתנך לאימא - אישה

 1. ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ (משלי ג פסוק י״ז) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 2.  "אשת חיל מי ימצא" (משלי ל”א פסוק י’) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 3.  "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה" (משלי ל״א פסוק כ״ט) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 4.  ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ (משלי ג׳ פסוק י״ז) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 5. ״בחכמת נשים בנתה ביתה״ (משלי י״ד פסוק א׳) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 6. ״פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה״ (משלי ל״א פסוק כ״ו) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 7. ״עת ללדת ועת למות״ (קהלת ג׳) (פסוק על גבי מצבות לאישה וגם לגבר)
 8. "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג' פסוק ט"ו)  (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 9. "עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי ל"א פסוק כ"ה) (על מצבות)  (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 10. "כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" (רות ג' פסוק י"א) (על מצבות)  (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 11. "קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה (משלי ל"א פסוק כ"ח)  (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 12. "כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי" (רות א' פסוק ט"ז) (פסוק על גבי מצבות לאישה)
 13. "צופיה הליכות ביתה" (משלי ל"א פסוק כ"ז)  (פסוק על גבי מצבות לאישה)

משפטים ממקורות שונים

 1. "טוהר אהבתך, צניעותך ומסירותך יאירו דרכנו לעד, תשארי בליבנו לנצח" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 2. "ליבך ופיך שווים וכך היינו ילדייך שווים בעינך, אימא "(הצעה לניסוח כיתוב למצבה: ברקת מצבות)
 3. "ננצור כל רגע במחיצתך לעד. כבר מתגעגעים אליך" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב) 
 4. "עולמך היה עולמנו, חייך היו חיינו, נוחי בשלום אהובת ליבנו, זכרך בליבנו לעד" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 5. "דמותך לא תסור מליבנו לעד" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 6. "בשלל צבעי הקשת צבעת את חיינו באור יקרות, הדלקת את נשמותינו, נוחי בשלום אהובה" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 7. "אשת חייל אם למופת יראת שמים צנועה ואהובה, נאהב נזכור ונתגעגע, את בלבנו לעד" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 8. "אחת, יחידה ומיוחדת, היית עולם ומלואו, בלבנו לעד" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 9. "מסורה ואוהבת משפחתה, רוחה הטובה לא נטשתה כל חייה" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 10. "נתת לנו בית, הארת אותו באורך הגדול,, צבעת אותו בצבעים יפים של אהבה ונתינה, תודה על אהבתך הטהורה, את בליבנו לעד" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 11. "את כל יופיו של העולם הגישה היא לך" (מתוך שיר) זוכרים ואוהבים תמיד" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 12. "אשת חיל, אכפתית, יראת שמים, חכמת לב, ענווה, דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 13. "עוד כוכב נפל, שקע, הכאב עולה מתוך הנשמה, נישא בליבנו תפילה קנה, בשבילך אימא, נחתוך את הדממה" (על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)

דוגמאות לנוסח אישי למצבה של סבא וסבתא:

 1. "פ"נ סבתנו היקרה שהייתה אחות, רעיה, אימא וסבתא יקרה ואהובה"
 2. "פ"נ סבנו היקר, איש חינוך לכל בריה, מטיב דעת ומשכין שלום בין כולם. פה האיש שביקש שנשמור על מורשתו חירות ואז השאר"(על מצבה של מנוח אהוב מהישוב)
 3. "פ"נ סבתנו היקרה, אשת חיל, אכפתית, יראת שמים, חכמת לב, ענווה, דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום"
 4. "פ"נ סבתנו היקרה, אשת חינוך לכל בריה, מטיבה דעת ומשכינה שלום בין כולם, סבתא, מבטיחים, האור שהפצת לא יכבה לעולם"(על מצבה של מנוחה אהובה מהישוב)
 5. לפי אותיות השם אסתי: "אימא נפלאה, סבתא אהובה, תהיי לעד בליבנו.
 6. סבנו היקר, הפרידה ממך זמנית, יבוא יום התחיה ונתאחד כולנו" (על מצבה של מנוח אהוב מהישוב)
 7. "אב מסור וסב אוהב, משורר ומתמטיקאי, לקח איתו אלי עפר, את הסוד של תרגיל המשתנה במשוואה" (תוספת איור של תרגיל מתמטיקה).
 8. "בצוואתו ביקש שכל הבא לפקוד את קברו יאמר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיגיע" .
 9. "רעיה אימא וסבתא אהובה, פרח אוהב ומלא טוב, השראה לכל סובביה, חיוכך ואומץ ליבך יאירו דרכנו לנצח".
 10. "חכם בנגלה ובנסתר, צדיק חסיד ועניו".
 11. עדינת נפש ואצילת רוח, ברוכה במידות ובמעשים, צנועה וגומלת חסד".
 12. "מצניעה לכת ומסבירה פנים לכל אדם, זכתה לראות דורות ישרים".
 13. "רודף צדקה וחסד במידה מופלאה, אוהב את הבריות, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ומצניע לכת" .
 14. אישה יראת ה' היא תתהלל, אמנו, אחותנו וסבתנו נזכור אותך לעד".
 15. "ידייך עתירות מעשים, נפשך אצילה, לבך רצוף אהבה, ותמיד את בשבילנו עולם ומלואו".
 16. "לוחמת איתנה, חריפה וחדה, אוהבת ודואגת ליקיריה".

דוגמאות למשפטים על מצבה של נפטרים בטרם עת:

 1. "ילד של אור ואהבה, עזבת בטרם עת, קולות המלאכים ילוו בשמיים את נגינתך".
 2. פ"נ חמדת ליבנו, נהרגה בפיגוע החבלני בקפה אפרופו בת"א, בתאריך, בת 30 במותה"
 3. "שנקטפו ימיו בטרם עת (תאריך) ת.נ.צ.ב.ה, אוהבים אותך לנצח"
 4. "נקטף בטרם עת בתאריך ת.נ.צ.ב.ה, לנצח אחי, נזכור אותך תמיד"
 5. "החזירה נשמתה למרום והיא בת ח שנים (8) ת.נ.צ.ב.ה. תהילת עולם בחובנו שמורה, הטבעת משמעות למושג גבורה, ילדה יפה, חכמה, אצילה, טהורה, לוחמת אמיצה, כשרונית אדירה, הלכת, ובלבנו תהום נפערה"
 6. "נהרג על ידי בן עוולה ב 2007 וקידש שם שמים ברבים במיתתו".