הכיתוב על מצבה של חלל שנפל בעת שירותו ונקבר בבית עלמין צבאי ו/או בחלקה צבאית הוא קבוע ואין הבדל בין הכללים הנהוגים במצבה של רמטכ"ל ו/או טוראי, כולם שווים, המצבות אחידות וכללי הכיתוב זהים:

כיתוב אחיד על מצבה צבאית

כיתוב אחיד יופיע על גבי כרית המצבה הצבאית, בראשה והוא יכיל פרטים בעברית או בעברית וערבית, לפי העניין, בשינויים המחויבים, כמפורט להלן:
(1) סמל של: צבא-הגנה לישראל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שב"כ, משטרת ישראל או משמר הגבול, (סמל אחד על גבי המצבה)
(2) דרגה ומספר אישי, שם פרטי ושם משפחה, שם משפחה קודם וכינוי חיבה אם אחד מקרובי החלל ביקש.
(3) שמות האם והאב.
(4) מקום ההולדת בישראל, ואם אין המנוח יליד הארץ רשאי קרוב החלל לבקש לחקוק את ארץ ומקום הלידה.
(5) תאריך לידה עברי. ניתן להוסיף תאריך לידה לועזי לפי בקשת קרוב, ואם אין המנוח בן הדת היהודית – ניתן לציין תאריך לועזי בלבד, לפי בקשת קרוב.
(6) נסיבות המוות לפי אחד מנוסחים אלה, לפי המתאים:

נפל בקרב, בציון מקום הנפילה.
נפל בפעילות מבצעית, בציון מקום הנפילה.
נפל במילוי תפקידו (ניתן לציין מקום הנפילה, לפי בקשת קרוב.
נפל בפיגוע חבלני, בציון מקום הפיגוע.
נפל בעת שירותו.
נפטר בעת שירותו.
נפטר.

7. תאריך עברי של הנפילה או הפטירה, וניתן להוסיף תאריך לועזי לפי בקשת קרוב. אם החלל אינו בן הדת היהודית אזי לפי בקשת קרוב ניתן להוסיף תאריך לועזי ליד העברי.
8. גיל המנוח בנפלו או בפטירתו.
9. צירוף האותיות "תנצב"ה". ניתן לפי בקשת קרוב של החלל לוותר על צירוף אותיות זה.

תוספת כיתוב לביטוי אישי

במידה וקרובי החלל מבקשים להוסיף מלל אישי על גבי המצבה עליהם להגיש בקשה לאגף הנצחה. במידה ואושרה הבקשה אלו הכללים כפי שרשום בחוק:

"(א)  קרוב הרוצה בתוספת כיתוב לביטוי אישי (להלן – התוספת), יגיש בקשה על כך לרשות המוסמכת.      

(ב)  התוספת לא תעלה על שתי שורות, באותיות שצורתן כצורת האותיות המופיעות על הכרית, ובגודל שלא יעלה על הגדולה שבהן, באופן שקצה הכיתוב יהיה במרחק של 20 סנטימטרים מקידמת המצבה.

(ג)   בתוספת לא ייכללו ביטויים הפוגעים, בין היתר, בערכי מדינת ישראל, בביטחון המדינה, בכבוד הזולת וברגשותיו ובטעם הטוב, או ביטויים בעלי אופי פוליטי; כמו כן לא ייכללו בה תפקידו הצבאי של המנוח וכן סמלים, תמונות, איורים או תוספות כיוצא באלה.           

(ד)  נוסח התוספת טעון אישור של הרשות המוסמכת; החליטה הרשות המוסמכת, לאחר שנועצה במועצה הציבורית להנצחת החייל או בוועדה שלה לנושא, כי אינה מאשרת את נוסח התוספת המבוקש על המצבה, תודיע על כך לקרוב שהגיש את הבקשה, בהחלטה מנומקת בכתב וכן תודיעו על זכותו לערער על החלטתה כאמור בסעיף 5(ה) לחוק".


למאגר משפטים למצבה מתחדש כל העת


| מצבות ברקת | תמונות של מצבות | רעיונות לעיצוב מצבה | מחירים | הצעת מחיר | אזורי שירות |

מצבות ברקת 050-5955722 ליאור