כעת זה רשמי יופי עוזר לקרב לתורה

בביקור של מלכת היופי מירי גולדפרב אצל זצ"ל הגאון רבי מנחם מנדל מילובביץ באה ביאר הרב שאישה אם יראת ה' היא, אמנם שקר היופי והבל החן מתקיים אבל אחר כך ההמשך "אישה יראת ה' היא תתהלל" ואיתה במפרשים "באם היא יראת ה' היא מנצלת את יופייה לעניינים יפים בתורה ובמצוות".