מאמרים ומחקרים אקדמאיים על מצבות קבורה מתוך ארכיון ברקת מצבות

תפקיד חייה, של המצבה