טקס גילוי מצבה ואיך סופרים שלושים יום:

נתחיל דווקא במועד גילוי מצבה, שזהו מידע הדרוש הראשון לרוב הפונים אלינו בעניין גילוי המצבה, בהמשך נספק במדריך מידע מלא הדרוש. את יום גילוי מצבה מקיימים על פי הנהוג ביום ה 30 מיום הקבורה. ספירת הימים מתחילה ביום הקבורה,רק אם בוצעה הקבורה שעתים לפני שקיעת השמש נחשב יום זה כיום בו ישבתם והוא נספר במניין ימי האבל  אך שימו לב שבאם בימי השבעה חלו חגים שמבטלים השבעה מניין הימים הנספר יהיה כאילו התקיימו 7 ימים אפילו אם התקיימו פחות, ואליהם מוסיפים את הימים בהמשך.

התורה קובעת:

התורה קובעת שאת המת קוברים באדמה שכן מעפר באת ואל עפר תשוב. סימוכין על כך שזהו ציווי מוזכר בחומש דברים "כי קבור תקברנו ביום ההוא וגו. ובספר יחזקאל "אתן לגוג מקום שם קבר בישראל וגו, וקברו שם את גוג וגו, וקברום בית ישראל וגו. על אנשים החיים שקוברים את המת חלה מצוות עשה ומצווה זו מחייבת לטמון גופת הנפטרים באדמה ובכך מלאו חובת המצווה.

המנהגים - גילוי מצווה כמנהג:

הקמת מצבה אינה בציווי ואינה חובה הלכתית אלא מנהג. בואו נודה על האמת, על מנת לפרק כאב עצום הנובע מפרידה מאדם אהוב אנו עושים עוד ועוד פעולות בעלות משמעות כפולה:

משמעות אחת: פועלים בכל דרך הגורמת לנו לחוש שעושים ככל שניתן למען הנפטר והבטחת מקומו הטוב בעולם הבא - בתפילות, בהדלקת נר לעילוי נשמתו, בקריאת קדיש, בקריאת פסוקים שאותיות ראשונות בהם מרכיבות את שמו של הנפטר ומקווים שאנרגיה זו תועיל לנפטר ובמצבה שעליה אומרים שהיא חלק מנפש הנפטר ועוד.

המשמעות השנייה - בונין (בונים) לו מצבה:

בונין לו מצבה על משקל בונים לו בית שיוכל לבקר בעולמנו כשיחפץ בכך, וכמובן שנוכל אנו לבוא לבקרו במקום שהשקענו אמצעים ומאמצים בו להיות ראוי ומזמין.

מועד טקס גילוי מצבה - חילוקי דעות:

את טקס הקמת מצבה מכנים טקס גילוי מצבה. מאחר ומצבה אינה חובה בתורה כל הלכות שנקבעו לגביה נקבעו ע"י רבנים. חלקם קבע שאת המצבה יש להקים ביום השביעי ולערוך בו את טקס הקמת מצבה הנקרא כאמור גילוי מצבה, חלקם קבע שיש להמתין 11 חודשים בטרם לגילוי המצבה ויש אף שקבעו 12 חודשים מאחר והנפטר שרוי בצערו שנה ואין לקיים טקסים כשהנפטר בצערו, מה עוד שבמילא בשנה ראשונה הנפטר אינו מש מלב קרוביו ואין צורך לקיים טקס כלשהו שנועד לזיכרון.

מועד גילוי מצבה הנפוץ:

הנוהג הנפוץ הוא להקים מצבה ביום השלושים לקבורה (כשבימי השבעה חלו מועדים והשבעה בטלה, מקזזים את הימים כאילו כבר נספרו שבעה ימים). מבין אלו הנוהגים לקיים טקס גילוי מצבה במניין 30 הימים יש שמניחים על הקבר חלק כלשהו מהמצבה שתוקם בטקס עליה לקבר כשקמים מהשבעה ובכך פותרים את הדילמה כשמצד אחד מניחים חלק מהמצבה בתום 7 ימים ובכך מקיימים קביעת רבנים הקובעים 7 ימים ואת המצבה הסופית מגלים בטקס גילוי מצבה ביום ה 30 לקבורה כפי נוהג הנפוץ.

מה בטקס גילוי המצבה וכיצד מקיימים אותו כראוי:

פתיחת טקס גילוי מצבה:

פתיחת הטקס גילוי מצבה נפתח בקריאה של פרקי תהלים פסוקים ל"ג, ט"ז, י"ז, ע"ב, צ"א, ק"ד וק"ל. 

טקס גילוי מצבה חלק שני:

טקס גילוי מצבה ממשיך: במספר קטעים מזמור קיט (תהלים), מזמור זה ערוך על פי סדר האלף בית וכל אות בו שמונה פסוקים המתחילים באותה אות. הפסוקים הנקראים הם הפסוקים מאותיות שם הפרטי של המנוח/ה. 

המשך לחלק שני:

המשך טקס גילוי מצבה עורך האזכרה ממשיך בארבעת המשניות שמרכיבות את המילה נשמה. 

המשך לחלק שני ולקראת סיום הטקס:

לקראת סיום טקס גילוי מצבה בהמשך לפרקי תהילים עוברים לקדיש יתום ותפילת אל מלא רחמים. 

סיום טקס גילוי מצבה:

בסיום הטקס ולפני שעוזבים הקבר מניחים על המצבה אבן קטנה, מחווה סמלית שאומרת לא שכחנו המנוח/ה ובאנו לכבד את זכרו ואבן זו היא ההוכחה שכך הוא. יש הנוהגים להניח על המצבה יד שמאל, מחווה זו קשורה לפסוק "יחיו רפאים תפיל" מספר ישעיהו ועל כך נספר בהמשך.


| מצבות ברקת | תמונות של מצבות | רעיונות לעיצוב מצבה | מחירים | הצעת מחיר | אזורי שירות |

מצבות ברקת 050-5955722 ליאור