כיתוב על גבי המצבה

כיתוב על מצבה הוא שלב האחרון בהקמתה, לכן למשימה זו מתפנים רק לאחר בחירת האבן/שיש/גרניט/סלעים/זכוכית/מתכת ו/או כל חומר עמיד אחר ממנו בנויה המצבה, החלטות על העיצוב ואביזרים כבית נר וכד/אגרטל/חלוקי נחל ועוד וסגנון האותיות וגודלן. לסיכום את הנוסח הסופי בכיתוב על גבי המצבה משאירים לשלב האחרון. 

שימו לב לשני נתונים הבאים

לשני נתונים מהותיים השפעה קריטית על כמות המילים שתכיל המצבה ולכן לאחר שמסיימים שלב תכנון העיצוב ויודעים כמות אותיות שמצבה יכולה להכיל מתייחסים לנתונים כדלקמן:

א. תקנות בית העלמין בו מוצבת המצבה. ישנם בתי עלמין הדורשים אחידות בחלק מהניסוח, גודל אותיות ואף מונעים מוטיבים מסוימים כמו דיוקן ועוד. קבלני מצבות המורשים מכירים את תקנות בתי העלמין ויעדכנו אתכם בהן מראש עוד בטרם לתחילת שלב העיצוב.

ב. על כל המצבות ישנם פרטים שנרשמים באופן ודאי:

 1. פ"נ (פה נקבר/פה נטמן).
 2. שמם הפרטי של המנוח/ה, שמם האמצעי אם יש, ושם המשפחה. יש הנוהגים לרשום את כינוי חיבה של המנוח/ה. 
 3. יש המוסיפים את שם אב המנוח/ה, ויש המוסיפים גם את שם האם. וישנם אף שמוסיפים שמות סבים וסבא רבא בעיקר באם אלו נחשבים לדמויות בולטות בקהילה.
 4. תאריך פטירה העברי. יש המציינים גם תאריך הגרגוריאני/לועזי ורושמים כי המנוח חי בין התאריכים שנולד עד לתאריך שנפטר. דעות רבנים בעניין ציון מועדים גרגוריאניים חלוקות והדבר נתון להחלטת בני המשפחה.
 5. תנצב"ה (תהה נשמתו צרורה בצרור החיים ספר שמואל א' פרק כ"ה פסוק כ"ט).

חלק ניסוח החופשי להנצחת המנוח/ה וביטוי הגעגועים אליו

בחלק זה שממוקם בהמשך לפרטים האינפורמטיביים (פ"נ, שם, שמות הורים, תאריך פטירה) ניתן לרשום כל שחפצה המשפחה שיירשם ובלבד שישמר בטקסט הנבחר כבוד הנפטר, למילוי מצוות כבוד המת. על פי רבנים כהמלצה גורפת מומלץ להימנע מגוזמאות והאדרה מוגזמת של המנוח/ה, שמע חולפים על פני הקבר, שכנים, בני קהילה המכירים המנוח/ה יבוזו לדברי הרהב ובכך יבוא חילול מצוות כבוד המת. 

אפשר להוסיף עוד

 1. יש המציינים את מקצוע המנוח/ה ומעמדם בקהילה - רב/מורה/רופא/קצין/שופט וכו' ומורשתם.
 2. יש המציינים דבר מחלתו ו/או נסיבות חייהם הקשות של הנפטר/ת (נפטר/ה בייסורים קשים) מטעמים הקשורים באמונה שכך זוכה הנפטר להקלה בשערי שמיים.
 3. יש המוסיפים את נסיבות המוות: תאונה, נפל בהגנה על המולדת ועוד.
 4. יש המציינים כי המנוח/ה נפטרו בטרם עת (תינוקת, בדמי ימיו ועוד)


פסוקים מהמקרא לאבא/איש/גבר

 1. "והיה כעץ שתול על פלגי מים (תהילים א' פסוק ג')
 2. "ובניתי לך בית נאמן" (מלכים א' פרק י"א פסוק ל"ח) 
 3. "ונעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי" (שמואל ב' פרק א' פסוק כ"ו)
 4. "בדרך חכמה הוריתיך הדרכתיך במעגלי ישר" (משלי ד' פסוק י"א)
 5. "בחכמה יבנה בית" (משלי כ"ד פסוק ג')
 6. "וזכרם לא יסוף מזרעם" (אסתר ט' פסוק כ"ח)
 7. "עת ללדת ועת למות" (קהלת ג' פסוק ב')
 8. "איש אשר רוח אלוהים בו (בראשית מ"א פסוק ל"ח)
 9. "אשרי אדם מצא חכמה ואדים יפיק תבונה" (משליג' פסוק י"ג)
 10. "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם" (משלי ג' פסוק ד')
 11. "כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך" (מלכים א', פרק ג' פסוק י"ב)
 12.  "איש חיל רב פעלים" (דברי הימים א', פרק י"א פסוק כ"ב)
 13. נר ה' נשמת אדם (משלי כ' פסוק כ"ז)
 14. "עטפת אותנו באהבה וצחוק, תישאר בליבנו לנצח"

משפטים משירים ומקורות שאינם ידועים מצבה לאבא/איש/גבר

 1. "האחד יחיד ומיוחד, אוהבים ומתגעגעים, זכרך בליבנו לעד"
 2. "שירת חייו באמצע נפסקה" (ביאליק)
 3. "ימים, אגמים ונהרות לא יכבו אהבתנו אליך, נצור אתה בליבנו לעד"
 4. "לנצח נזכור לקיים כל מידה שנטעת בנו, נלך בדרכך עד אחרית, אבא שלנו אוהבים ילדייך".
 5. "כאן האיש שהקדיש חייו לחסד ורחמים לדל ולאביון ולכל נזקק"
 6. "אהוב ליבנו, יהיה זכרך לעד, נאהב אותך לנצח, ממייסדי המושבה פתח תקווה"
 7. "אבא, אהוב ליבנו ואור גדול, זכרך בליבנו לעד"
 8. "נקטף בדמי ימיו (תאריך) בשנת מ"א (41) לחייו"
 9. "עטרת ראשנו, ראש משפחתנו היקר, עובד ה' באמונה, מזכה הרבים, מוקיר רבנן וקובע עיתים לתורה, אשר גידל צאצאיו לתורה ויראה במסירות נפש, ונזדכך בייסורים קשים ומרים"
 10. "אדם מופלא אוהב חיים רב פעלים לב זהב וחיוך על הפנים צעיר נצחי אומן במלאכת החיים נזכור באהבה תמיד"
 11. "איש רדיו (מקצוע) אבא, סבא ואח אהוב"
 12. "עטפת אותנו בח"פ"נ אדם בעל שיעור קומה, מצניע לכת, זכרו ישאר לעד"יוך נצחי, תשאר בליבנו לעד"
 13. אבא, פ'נ אבינו היקר שהיה אור ושמחה לכל מכריו. מחלץ כל אדם משבריו בדברי חוכמה ודעת, .נעים שיחה, יפה מראה ומאמין גדול בהשגחה. אוהד הפועל מושבע.
 14. פ'נ אהוב ליבנו, אבינו היקר, תם, עניו ודובר אמת, ירא שמים עושה דבר השם בכל שחרית וערבית, נותן בסתר לקשיי יום.
 15. "אבא, תמיד אמרת לנו יש דברים נסתרים ושלא צריך לדעת הכל. השם נתן, השם לקח, יהי דבר השם מבורך לעד"
 16. "לב זהב, מלא אהבה ונתינה למשפחתו וחבריו. אהב את ארצו מולדתו, שרד מלחמות בגבורה, תשאר בליבנו לעד ת.נ.צ.ב.ה"

פסוקים מהתנ"ך לאימא/אישה

 1. ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ (משלי ג פסוק י״ז) "
 2. אשת חיל מי ימצא" (משלי ל”א פסוק י’) 
 3. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה" (משלי ל״א פסוק כ״ט)
 4. ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ (משלי ג׳ פסוק י״ז)
 5. ״בחכמת נשים בנתה ביתה״ (משלי י״ד פסוק א׳)  
 6. ״פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה״ (משלי ל״א פסוק כ״ו)
 7. ״עת ללדת ועת למות״ (קהלת ג׳)
 8. "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג' פסוק ט"ו)
 9. "עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי ל"א פסוק כ"ה)
 10. "כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" (רות ג' פסוק י"א)
 11. "קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה (משלי ל"א פסוק כ"ח)
 12. "כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי" (רות א' פסוק ט"ז)
 13. "צופיה הליכות ביתה" (משלי ל"א פסוק כ"ז)

משפטים ממקורות שונים לאימא/אישה

 1. "טוהר אהבתך, צניעותך ומסירותך יאירו דרכנו לעד, תשארי בליבנו לנצח"
 2. "ליבך ופיך שווים וכך היינו ילדייך שווים בעינך, אימא"
 3. "ננצור כל רגע במחיצתך לעד. כבר מתגעגעים אליך, כל כך"
 4. "עולמך היה עולמנו, חייך היו חיינו, נוחי בשלום אהובת ליבנו, זכרך בליבנו לעד"
 5. "דמותך לא תסור מליבנו לעד"
 6. "בשלל צבעי הקשת צבעת את חיינו באור יקרות, הדלקת את נשמותינו, נוחי בשלום אהובה"
 7. "אשת חייל אם למופת יראת שמים צנועה ואהובה, נאהב נזכור ונתגעגע, את בלבנו לעד"
 8. "אחת, יחידה ומיוחדת, היית עולם ומלואו, בלבנו לעד"
 9. "מסורה ואוהבת משפחתה, רוחה הטובה לא נטשתה כל חייה"
 10. "פרח שלנו אהובתנו היקרה, יופייך יאיר עולמנו לעד"
 11. "אימא, חיוכך עדיין מאיר והשמיים בוכים. מבטיחים להגשים כל חלום שבקשת מאיתנו בדרך המיוחדת שידעתי לבקש, נוצרים אותך בלב כל אחד ואחת מאיתנו לעולמים, הבנים, הכלות והמכדים"

דוגמאות למשפטים למצבה של סבא וסבתא

(שימו לב שאנו מדגישים את עיסוקם (הוראה) ומורשת שהנחילו בחייהם לבריות רבות)

 1. "פ"נ סבנו היקר, איש חינוך לכל בריה, מטיב דעת ומשכין שלום בין כולם. פה האיש שביקש שנשמור על מורשתו חירות ואז השאר"
 2. "פ"נ סבתנו היקרה, אשת חינוך לכל בריה, מטיבה דעת ומשכינה שלום בין כולם, סבתא, מבטיחים, האור שהפצת לא יכבה לעולם"
 3. לפי אותיות השם אסתי: "אימא נפלאה, סבתא אהובה, תהיי לעד בליבנו, יבוא יום התחיה ונתאחד כולנו"
 4. "אב מסור וסב אוהב, משורר ומתמטיקאי, לקח איתו אלי עפר, את הסוד של תרגיל המשתנה במשוואה" (תוספת איור של תרגיל מתמטיקה)
 5. "בצוואתו ביקש שכל הבא לפקוד את קברו יאמר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיגיע"
 6. "רעיה אימא וסבתא אהובה, פרח אוהב ומלא טוב, השראה לכל סובביה, חיוכך ואומץ ליבך יאירו דרכנו לנצח"
 7. "חכם בנגלה ובנסתר, צדיק חסיד ועניו"
 8. "עדינת נפש ואצילת רוח, ברוכה במידות ובמעשים, צנועה וגומלת חסד"
 9. "מצניעה לכת ומסבירה פנים לכל אדם, זכתה לראות דורות ישרים"
 10. "רודף צדקה וחסד במידה מופלאה, אוהב את הבריות, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ומצניע לכת"
 11. אישה יראת ה' היא תתהלל, אמנו, אחותנו וסבתנו נזכור אותך לעד"
 12. "סבנו ומורנו היקר שהלך לעולמו בשיבה טובה, זכרך בליבנו לעד"
 13. "כאן נמצאת סבתנו, אמנו, אחותנו אהובתנו המסורה שהלכה לעולמה בשיבה טובה ומוקפת בכל אוהביה".
 14. "פ"נ בתנו, אמנו, סבתנו ודודתנו האהובה ויקרה, נעימת הליכות, יפת נפש ויפת מראה, טובה ומטיבה, נזכור ונזכירך לעד"
 15. "אשת חיל מי ימצא, המשפחה שהקמת היא ההוכחה שבאמונה ובאהבה ניתן לנצח"
 16. "ביושרך ובצדקת דרכך הארת את ביתנו, נוחי סתנו הייקרה, נזכור אותך לעד"
 17. "פ"נ אשת חיל עטרת בעלה, רופאה נאמנה שעסקה באומנותה, אמנו, סבתנו וחברתנו היקרה"

משפטים על מצבה של נפטרים בטרם עת

 1. "נהרג על ידי בן עוולה ב 2007 וקידש שם שמים ברבים במיתתו"
 2. פ"נ חמדת ליבנו, נהרגה בפיגוע החבלני בקפה אפרופו בת"א, בתאריך, בת 30 במותה"
 3. "החזירה נשמתה למרום והיא בת ח שנים (8) ת.נ.צ.ב.ה. תהילת עולם בחובנו שמורה, הטבעת משמעות למושג גבורה, ילדה יפה, חכמה, אצילה, טהורה, לוחמת אמיצה, כשרונית אדירה, הלכת, ובלבנו תהום נפערה"
 4. "שנקטפו ימיו בטרם עת (תאריך) ת.נ.צ.ב.ה, אוהבים אותך לנצח"
 5. "נקטף בטרם עת בתאריך ת.נ.צ.ב.ה, לנצח אחי, נזכור אותך תמיד"

למאגר משפטים למצבה מתחדש כל העת

מאגר משפטים למצבות