על מצבה נהוגים קיצורי מילים בראשי תיבות ואלו הם:

  1. פ"נ הוא הקיצור ל: פה נטמן ו/או פה נקבר.
  2. תנצב"ה הוא הקיצור וראשי התיבות ל: תהה נשמתו צרורה בצרור החיים.
  3. נלב"ע הוא הקיצור וראשי התיבות ל: נלקח לבית עולמו.
  4. נ"י הוא הקיצור וראשי התיבות ל: נרו יאיר. הסבר: נ"י נרשם כשעל המצבה נרשמים שמות הורי הנפטר וכשמי מהם בחיים רושמים ליד שמו נ"י (נרו יאיר).
  5. זצ"ל הוא הקיצור וראשי התיבות ל: זכר צדיק לברכה.
  6. נפ' הוא הקיצור וראשי התיבות ל: נפטר

השתמשו בקיצורי מילים אלו והשאירו יותר מקום לניסוחים האישיים