✔️ מה הם סוגי המצבות ✔️ מה הם מחירי מצבות וכיצד מתמחרים מצבה ✔️ כיצד מתבצע כיתוב מצבה ✔️ כיצד מנסחים מצבה ✔️ תקנות בתי העלמין בעניין מצבות ✔️ על שיפוץ מצבות ✔️ על כיתוב למצבות ✔️ על גופנים למצבות ✔️ על רישיון מצבות ✔️ כיצד מחדשים כיתוב מצבות בעצמכם ✔️ כיצד מנקים מצבות חינם ועוד

אזרח ישראלי זכאי לחלקת קבר חינם בעיר מגוריו. יש המעדיפים לרכוש חלקת קבר הפרטים והמחירים

מצבה מנקים לבד ו/או בעזרת בעלי מקצוע, טיפים מנקים לבד והמלצות את מי שוכרים למשימה כשצריך

את תשלום אגרת הרישיון למצבה מעביר בונה המצבה לחברת קדישא המנהלת את בית העלמין ומקבלת תשלום מבונה המצבה בלבד ולא ממשפת הנפטר

תחזוקת מצבות הקבורה כוללת מגוון פעולות, כמו ניקוי ופוליש, ליטוש, תיקונים קטנים, החלפת אביזרים ועוד